4er TEAM GEWINNER

PLATZ 1 TEAM PLATZ 2 TEAM PLATZ 3 TEAM TROSTPLASTER
XXXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
            XXXX
 
             
TEAM  DUELL TEAM  DUELL TEAM DUELL        12 POKALE WARTEN  AUF DIE 6 POKALE WARTEN AUF DIE
PLATZ 1 PLATZ 2 PLATZ 3                            GEWINNER/INNEN                          GEWINNER/INNEN
TEAM XX  TEAM XX TEAM XX